Gửi góp ý - phản ánh

Mặc dù có thể gửi được ý kiến qua Web, nhưng chúng tôi khuyến khích công dân sử dụng ứng dụng Kết nối người dân để đăng tải và theo dõi tình hình xử lý đề xuất

Góp ý - phản ánh nổi bật

Thủ tục hành chính

Đất TĐC

Ngày phản ánh: 16/05/2022

Gia đình tôi trước đây có đất thuộc giải toả khu Tái định cư Sông Hiến (TĐC) và được phân 2 lô số 2 3 thuộc dãy C3 tại khu TĐC nhưng khi đến nộp trước bạ thì được báo là chỉ nộp lô số 3 trước còn lô số 2 phải chờ thẩm định lại (trong khi giấy tờ, các bên đã xác minh đủ trước đó) gia đình tôi vẫn đồng ...

Chế độ chính sách

Bức xúc trong cán bộ, công chức...

Ngày phản ánh: 17/05/2022

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Chúng tôi là cán bộ, công chức hiện đang công tác tại trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên từ khi Đồng chí Chủ tịch ...

An ninh trật tự

XE VI PHẠM BIỂN CẤM ĐỖ

Ngày phản ánh: 19/05/2022

Xe vi phạm biển cấm đỗ 11h13p. Ngày 19/5/2022 tại phố Vườn Cam

CB

15/05/2022

Kinh tế

Hoá đơn tiền điện tăng k rõ nguyên ...

Ngày phản ánh: 23/02/2022

Bên điện lực Đã nhận phản ánh về hoá đơn điện nhưng bên điện lực k cho người đến kiểm tra và báo lại với người dân lý do làm sao?

Văn hóa xã hội

Hỏi về chỉnh sách huân huy chương...

Ngày phản ánh: 13/05/2022

Tôi sin được hoi và phân ảnh với cac co quan ban ngành về chế độ chính sách huân huy chương kháng chiến là nằm 2016_2017ub xã đao ngan nay là xã Ngọc đao Hà Quảng huong dẫn làm hồ sơ để sửa chữa nhà cho người có hckc gia đình tôi đã gửi hồ sơ từ đó những người cùng đợt đã được giải quyết từ lâu mà GĐ ...

Thông báo

Hiện tại chưa có thông báo mới