Nước tưới tiêu ruộng

Ngày phản ánh: 12/07/2023
Địa điểm diễn ra: Thủy điện bản rạ xã đàm thủy trùng khánh cao bằng

Mong các cơ quan nhà nước quan tâm đến dân và thủy điện bản rạ xả nước đều khi đến mùa dân làm ruộng. Máy đám ruộng bo pía, pò khuông. Tại xóm đồng tâm bản ra. Từ xưa khi chưa có thủy điện chưa bao giờ thiếu nước cho dù sông ít nước. Nhưng từ khi có thủy điện. Làm đập cao hơn dòng chảy xuống nhà máy. Cho nên nước đều chảy xuống nhà máy. Mà 2 khu vực này do xa ống bơm nước. Chỉ phụ thuộc vào nước lũ dâng cao mới chảy xuống mới có nước chảy xuống dòng sông cũ để chảy vào mương nước vào ruộng. Lý do nữa do thủy điện bơm nước chỉ 12h/trên 1 ngày nên những đám ruộng cuối nước mới chảy đến đã tắt máy bơm. Tôi xin ý kiến là làm thêm 1 đường ống nước. Và tăng cường thêm máy bơm. Hoặc là thủy điện phá hạ đập cho nước chảy xuống đều dòng sông cũ để dân có nước( hiện tại đập chảy xuống sông cũ để vào các mương trước kia cao hơn đập xả của nhà máy hơn 2 mét.) Nên khi nước sông không có lũ sẽ không chảy xuống phía sông cũ để vào mương nước của dân. Mong các ban ngành và thủy điện quan tâm đời sống nhân dân hơn. Chứ để dân gạo thiếu thì dễ sinh ra tệ nạn và tội phạm. Xóm bản rạ, xã đàm thủy, trùng khánh, cao bằng. Hà 0343850028

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận