lĩnh vực thuế

Ngày phản ánh: 14/09/2020
Địa điểm diễn ra: Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

ngày 28/5/2020 tôi đến bộ phận thuế của một cửa UBND TP Cao Bằng kê khai nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất hs tên Nông Hoàng Anh - Đặng Lê Vân. Theo giấy hẹn là 5 ngày làm việc tôi sẽ được nhận kết quả, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được kết quả nộp thuế. Gia đình tôi chuyển mục đich đất là để xây nhà trong năm nay, vậy mà hơn 3 tháng vẫn chưa được nộp tiền thuế làm gđ tôi lỡ hết mọi kế hoạch. Rất mong UBND TP Cao Bằng xem xét

Phản ánh của ông bà trùng với ý kiến trước Tổ xác minh đã chuyển Cục thuế tỉnh xem xét

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận