Khuyết tật

Ngày phản ánh: 25/08/2023
Địa điểm diễn ra: Sơn lộ

Tôi tên Hoàng A Tú. Hiện tôi đang sinh sống tại xóm Bản Boóng. Xã Sơn lộ.Huyện bảo lạc. Tôi là người khuyết tật... Tôi đã làm hồ sơ để được nhận hỗ trợ . Nhưng tôi đã làm hồ sơ và gửi cho UBND xã Sơn lộ từ tháng 12/2022 đến nay tôi không nhận được câu trả lời từ UBND xã Sơn lộ... Nên tôi muốn hỏi Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Bảo lạc có nhận được hồ sơ của tôi không... Người tôi nộp hồ sơ cho là.. Cô Hiếu Văn phòng Xã Sơn lộ

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

1
Đánh giá trung bình
1 đánh giá
0%
Rất hiệu quả
0%
Hiệu quả
0%
Không hiệu quả
100%
Vô ích

Đánh giá của bạn:  

Bình luận