chiếm dụng không gian quảng trường để kinh doanh

Ngày phản ánh: 04/07/2023
Địa điểm diễn ra: quảng trường km5 đề thám tp cao bằng

hiện tại có tình trạng một số cá nhân lấn chiếm không gian quảng trường km5 để kinh doanh, chả biết có nộp thuế cho nhà nước hay không nhưng chiếm dụng không gian chung vì lợi ích riêng là không được rồi

Ủy ban nhân dân phường Đề Thám trân trọng cảm ơn ý kiến của công dân và có ý kiến trả lời như sau: Thực hiện Công văn số 651/UBND-VP ngày 06/4/2022 của UBND thành phố Cao Bằng về việc cho Chủ trương cho tạm thuê địa điểm kinh doanh tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng. Hiện nay một số hộ kinh doanh trên khu vực Quảng trường chủ yếu là cho thuê xe để các cháu có chỗ vui chơi trong dịp nghỉ hè, lễ, tết...Vì hiện nay trên địa bàn Thành phố cũng chưa có các khu qui hoạch chỗ vui chơi cho các cháu. Vì vậy các hộ kinh doanh xe điện trên khu vực Quảng trường đều có Hợp đồng và hàng tháng nộp phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước theo qui định. Đối với các hộ bày bán hàng tự phát UBND phường đã có biển Cấm bán hàng, các hộ cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận