AN TOÀN GT CHO NGƯỜI DÂN

Ngày phản ánh: 15/05/2023
Địa điểm diễn ra: ĐÔNG KHẾ

Kính gửi cơ quan chức năng. QL 4A chạy qua TT Đông Khê nơi hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống và nhiều cơ quan ban ngành. Vì vậy tôi nghĩ huyện nên cho cấm biển cấm đỗ từ Vinh Cơ đến sân vận đông, quãng đường này rất hẹp có khi lòng đường chỉ rộng đến 6m mà lại có lưu lượng lớn qua lai. Việc dừng đỗ vô ý thức ảnh hưởng đến các phương tiện khác tiềm ẩn cao nguy cơ mất ATGT. Bên cạnh đó cần cắm thêm 1 số biển hạn chế tốc độ và cấm còi hơi ở nơi đông dân cư. Kính mong CQ chức năng khảo sát và xem xét để mang lại bình an cho nhân dân.

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của công dân trên hệ thống kết nối người dân của tỉnh Cao Bằng, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra hiện trường và có ý kiến trả lời như sau: - Phạm vi từ sân vận động đến Vinh Cơ là đoạn tuyến có lý trình từ Km18+800-Km20 thuộc Quốc lộ 34B, không phải nằm trên Quốc lộ 4A. - Đối với đề nghị cắm một số biển hạn chế tốc độ và cấm còi hơi ở nơi đông dân cư: + Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, đoạn đường qua khu vực đông dân cư sẽ được bắt đầu bằng biển số R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư” và kết thúc bằng biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”, biển này có hiệu lực đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu đông dân cư đô thị cho đến vị trí đặt biển báo. Trên QL.4A và QL.34B, các đầu thị trấn Đông Khê đều có đầy đủ biển báo R.420, R.421. Như vậy, việc cắm biển hạn chế tốc độ là không hợp lý, không cần thiết. + Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 12 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008 như sau: “Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này”. Như vậy, việc bấm còi hơi trong đô thị và khu đông dân cư là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Giao thông đường bộ. - Đối với đề nghị cắm biển cấm đỗ trong phạm vi khu đông dân cư: Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông theo quy định tại Điều 37 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008 như sau: “Điều 37. Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông 1. Tổ chức giao thông gồm các nội dung sau đây: a) Phân làn, phân luồng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; b) Quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ; c) Thông báo khi có sự thay đổi về việc phân luồng, phân tuyến, thời gian đi lại tạm thời hoặc lâu dài; thực hiện các biện pháp ứng cứu khi có sự cố xảy ra và các biện pháp khác về đi lại trên đường bộ để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 2. Trách nhiệm tổ chức giao thông quy định như sau: a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ; b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý.” Như vậy, muốn cắm biển báo cấm đỗ trên QL34B tại phạm vi phản ánh thì cần báo cáo Bộ GTVT để xem xét, chấp thuận. Mặt khác, việc cấm đỗ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của nhân dân sinh sống dọc tuyến, do đó, trước tiên cần thiết phải tổ chức lấy ý kiến của chính quyền địa phương, tổ dân phố và nhân dân bị ảnh hưởng để đảm bảo thực hiện việc tổ chức giao thông được hiệu quả, thiết thực. Trên cơ sở các nội dung nêu trên, việc cắm biển cấm dừng đỗ là chưa thực hiện được ngay, cần đánh giá thêm sự cần thiết phải tổ chức lại giao thông đoạn tuyến nêu trên làm cơ sở để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh và của huyện Thạch An tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đặc biệt là việc dừng xe, đỗ xe, tốc độ xe trên đoạn tuyến nêu trên để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải trân trọng ý kiến phản ánh của công dân./.
CV Trả lời cắm biển cấm tại Đông Khê, Thạch An.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận