Đồng bộ giấy tờ

Ngày phản ánh: 19/03/2023
Địa điểm diễn ra: Sông hiến

Gia đình tôi đang xin cấp sổ đỏ lần đầu nhưng do liên quan các hàng thừa kế nên có giấy tờ không khớp nhau. Cụ thể là năm sinh của người mẹ trên CMND và năm sinh trên giấy khai sinh của con khác nhau và trường hợp này không chấp nhận xác nhận sai năm sinh là cùng 1 người. Vậy tôi xin quý cơ quan cho cách khắc phục. Xin cảm ơn!

UBND thành phố đã nhận được ý kiến phản ánh của công dân. Về vấn đề phản ánh năm sinh trên CMND và năm sinh trên giấy khai sinh không khớp nhau, đề nghị công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố (Lĩnh vực tư pháp) để được hướng dẫn theo quy định. Trân trọng!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận