Tiền trợ cấp cho trẻ em dưới ba tuổi

Ngày phản ánh: 22/11/2022
Địa điểm diễn ra: Đình Phong trùng Khánh cao bằng

Đã hoàn thành hồ sơ được hai tháng mà sao chưa được hưởng ạ.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận