Đề nghị thí điểm bệnh viện công làm việc vào 1 ngày thứ bảy trong tháng để khám chữa bệnh cho công chức, viên chức, người lao động làm giờ hành chính trong tuần

Ngày phản ánh: 30/08/2022
Địa điểm diễn ra: M6H9+9G2, bản Mới, Cao Bằng, Việt Nam

Thực tế, có khá nhiều công chức , viên chức như bản thân tôi rất ngại xin sếp nghỉ để đi khám và tái khám bệnh. Thứ nhất, vì công việc bận. Thứ hai, xin nghỉ sợ ảnh hưởng đến đánh giá , xếp loại cuối năm. Vì vậy, tôi mong lãnh đạo xem xét thí điểm thực hiện khám chữa bệnh ở bệnh viện công vào 1 ngày thứ bảy trong tháng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Tôi chân thành cảm ơn !

Sau khi tiếp nhận thông tin của công dân, Sở Y tế có ý kiến như sau: - Sở Y tế ghi nhận ý kiến phản ảnh của người dân qua Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng. - Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019, ngày 20/11/2019 quy định thực hiện chế độ tuần làm việc như sau: "1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. 2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời gian làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan". Việc thực hiện chế độ khám, chữa bệnh thông thường vào các ngày lễ, ngày nghỉ sẽ liên quan đến các vấn đề: Điều kiện vật chất cần huy động cho công tác khám chữa bệnh ngoài giờ(nhân lực, tổ chức thực hiện, chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế,...) vì sẽ ảnh hưởng đến chế độ làm việc, nghỉ ngơi, các điều kiện kèm theo để đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động và đảm bảo chất lượng khám bệnh,chữa bệnh. Tuy nhiên, do đặc thù công việc của ngành y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe,tính mạng con người, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện quy chế thường trực ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ tại các bệnh viện đảm bảo liên tục 24 giờ, để kịp thời cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán và điều trị ngay cho người bệnh. - Với hình thức khám,chữa bệnh ngoài giờ đối với bệnh viện công vào 1 ngày thứ bảy trong tháng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Sở Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu hình thức thích hợp và hướng dẫn riêng, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trên đây là ý kiến của Sở Y tế phúc đáp ý kiến phản ánh của người dân trên Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng./.
4185.SYT-NV.pdf 4185.SYT-NV.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận