Ai là người chống lưng

Ngày phản ánh: 14/01/2022
Địa điểm diễn ra: Cần sự đấu thầu minh bạch

Xin hỏi ai là người chống lưng cho những sai phạm này. https://laodong.vn/xa-hoi/nhieu-sai-pham-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-cao-bang-994578.ldo

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

4
Đánh giá trung bình
1 đánh giá
100%
Rất hiệu quả
0%
Hiệu quả
0%
Không hiệu quả
0%
Vô ích

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

ai còn lâu mới biết

Gửi ngày 20/01/2022 23:29