Chế độ chính sách

Ngày phản ánh: 29/09/2021
Địa điểm diễn ra: Xã ca thành,huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Cho tôi hỏi lại lần nữa tôi trước làm trưởng công an xã, có nghỉ theo sự vận động của ubnd huyên nguyên bình từ tháng 8/2020 đến nay đã 1 năm, bao giờ thì thực hiện giải quyết chế độ nghị quyết 31/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh vậy? Hay chỉ đưa ra nghị quyết xong để đấy phải trả lời cho công dân rõ cứ đùn đẩy huyện không trả lời, tỉnh cũng không làm việc kiểu gì vậy? Nếu không giải quyết hay không có chế độ này thì đưa ra nghị quyết để làm gì vậy?

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận