Văn phòng đăng ký đất đai thành phố không trả lời đơn khiếu nại

Ngày phản ánh: 07/09/2021
Địa điểm diễn ra: 11 Hoàng Đình Giong, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Theo CV của ubnd thành phố, chậm nhất ngày 15/8/2021 văn phòng đăng ký đất đai tpcb phải trả lời đơn thư Nhưng đến nay tôi chưa nhận được câu trả lời

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

CV 191 trả lời bà Đinh Thị Ngọc Anh.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận