Phòng chống dich bệnh covid-19

Ngày phản ánh: 29/04/2021
Địa điểm diễn ra: Cao bang

Xin hỏi là các tỉnh thành phố lớn đã dừng các hoat động như bắn pháo hoa phố đi bộ và thủ tướng cúng nói không tụ tập đông người sao cao bằng vấn mở phố đi bộ vậy

Sau khi có chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành văn bản đề nghị tạm hoãn hoạt các động tại Phố đi bộ Kim Đồng cho đến khi có thông báo mới. Trân trọng cảm ơn./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận