Cán bộ thiếu gương mẫu tại nơi cư trú

Ngày phản ánh: 22/04/2021
Địa điểm diễn ra: Xuân nội, Trùng Khánh

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh. Tôi là một cán bộ nghỉ hưu đang sinh sống tại Bản Súm, Xuân Nội, Trùng Khánh. Tôi phản ánh phó chủ tịch UBND xã Ông Đàm Văn Duẩn không đủ tư cách là một đại biểu HĐND, là một cán bộ nằm bộ máy cơ quan nhà nước: 1. Trong thời gần đây ông có biểu hiện rất hung hăng tuyên bố lật đổ được chủ tịch UBND xã, ông sẽ lên làm chủ tịch thay lại bộ máy. Bà con nhân dân trong xóm rất bức xúc. 2. Việc cơ quan không làm suốt ngày tụ tập rượu chè, lôi kéo nói xấu cấp trên. Chỉ lo quyền lợi cho bản thân và phát ngôn không chuẩn mực. Có dấu hiệu duy thoái về đạo đức, lối sống... Khai báo không trung thực về trình độ văn hoá trong công tác bầu cử. 3. Bản thân không gương mẫu tại nơi cư trú, Gia đình không đoàn kết, gây mất trật tự ảnh hưởng đến hàng xóm. Chính vì vậy, tôi đại diện cho nhân dân đề nghị Huyện Uỷ, UBND huyện kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm minh, cần loại khỏi bộ máy nhà chính quyền địa phương. Xin trân trọng cảm ơn!

Tổ công tác phân luồng và xử lý cấp tỉnh - Hệ thống Kết nối Cao bằng xin trân trọng cảm ơn Quý công dân đã quan tâm sử dụng hệ thống. Sau thời gian, chúng tôi thấy Công dân có gửi một số ý kiến giống nhau liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo cán bộ Công chức tại địa bàn huyện Trùng khánh. Chúng tôi đã nỗ lực liên lạc với Công dân theo số điện thoại được cung cấp nhưng không thể thực hiện được việc kế nối với Công dân để có thêm thông tin về sự việc. Do đó, Tổ công tác đã chuyển ý kiến đến UBND huyện để giúp huyện xác minh và có biện pháp xử lý đối với nội dung Công dân nêu và UBND huyện đã có văn bản phản hồi về ý kiến được nêu. Ý kiến của Công dân là nội dung liên quan đến việc khiếu nại tố cáo cá nhân khác nên vượt quá năng lực xử lý của Hệ thống Kết nối Cao Bằng. Chúng tôi xin phép được phản hồi trực tiếp như sau: 1. Đề nghị Quý Công dân thực hiện biện pháp khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, chuẩn bị đơn khiếu nại, thu thập bằng chứng và gửi trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận tại Huyện Trùng khánh. 2. Trường hợp Quý công dân vẫn muốn tiếp tục gửi thông tin qua hệ thống, xin đề nghị cung cấp danh tính và thông tin liên lạc đầy đủ để chúng tôi tìm hiểu thêm thông tin và hướng dẫn công dân thực hiện các biện pháp tiếp theo. Trường hợp không thể công khai được thông tin, đề nghị Công dân cung cấp bằng chứng (hình ảnh, chi tiết) liên quan đến nội dung tố cáo, khiếu nại và đăng tải tiếp ý kiến qua hệ thống, chúng tôi sẽ xem xét và chuyển đến cơ quan liên quan. Với những tư liệu có được đến hiện tại, chúng tôi không thể tiếp tục xử lý nội dung như Công dân nêu và xin phép đóng quá trình chuyển tiếp xử lý ở đây. Trân trọng cảm ơn Quý Công dân đã tham gia sử dụng hệ thống và xin chúc Công dân mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp để Cao Bằng ngày một đổi mới và phát triển

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận