Giải quyết TTHC

Ngày phản ánh: 15/04/2021
Địa điểm diễn ra: QL3, Đề Thám, Cao Bằng, Vietnam

Như Tôi đã phản ánh 8/3 ubnd thành phố đã có phản hồi nhưng cho đến nay vẫn bạt vô âm tín đã hơn một tháng trời mà không có động thái gì đề nghị UBND Thành phố có biện pháp xử lý cho dân được nhờ

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận