Van bản này cho cho các cháu máu giao thi đây sao

Ngày phản ánh: 26/03/2021
Địa điểm diễn ra: Yên Thổ, Bảo Lạc District, Cao Bang, Vietnam

Giáo dục máu giáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm cảm ơn công dân đã phản ánh lên hệ thống kết nối Cao Bằng. Qua xác minh phòng GD và ĐT huyện đã có văn bản trả lời phán ánh của công dân như văn bản đính kèm./.
Trả lời thắc mắc của công dân (2) (1).pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận