Lắp camera nơi đầu ngõ, hẻm

Ngày phản ánh: 04/03/2021
Địa điểm diễn ra: Ngõ 102,Phố cũ, hợp giang, thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng

Việc quản lí... Giám sát, theo dõi hoạt động các cá nhân, cơ quan tổ chức tại địa bàn sẽ thuận tiện, dễ dàng hơn. Cán bộ quản lí nhờ đó mà có nhiều chứng cứ để tiến hành các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là những người lạ mặt, nghi vấn phạm tội. Đồng thời tham mưu cấp trên xử lý. Có cán bộ giám sát cụ thể mỗi địa bàn Có chế tài bảo quản và bảo vệ bảo trì camera Có kinh phí duy trì Tham mưu mỗi địa phương triển khai lắp camera giám sát... Lấy ý kiến người dân xung quanh về việc triển khai trước khi tiến hành Thời gian hoạt động quy định Địa điểm lắp đặt, địa điểm người giám sát thực hiện theo dõi....

UBND Thành phố đã và đang phối hợp cùng Vietten Cao Bằng xây dựng Đề án đô thị thông minh và đã có kế hoạch triển khai lắp camera giám sát trên địa bàn thành phố. Rất cảm ơn góp ý của nhân dân

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận