Thùng rác lộn xộn rác để bừa bãi ko đúng nơi quy định

Ngày phản ánh: 15/01/2021
Địa điểm diễn ra: Phố, Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng, Vietnam

Mong bên môi trường để mấy thùng rác qua chỗ hợp lý ngay trc cửa vnpt .và ý thức của người dân

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận