Khai thác cát sỏi

Ngày phản ánh: 26/11/2020
Địa điểm diễn ra: Dân chủ, Hòa An, Cao Bằng, Vietnam

Hiện nay, đoạn sông chảy từ Mỏ Sắt, Dân Chủ, Hòa An xuống đến cầu treo Nà Toòng thuộc địa phận xóm Bản Mạ và xóm Tân Cường của xã Dân Chủ, Hòa An hiện nay có doanh nghiệp đang khai thác cát sỏi làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bờ sông, bờ ruộng và nước sinh hoạt hằng ngày của nhân dân trên địa phương (theo phản ánh của nhân dân). Theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Huyện là cấm khai thác lồng sông. Tuy nhiên vẫn không thấy có biện pháp xử lý. Không biết Doanh nghiệp đó có giấy phép hoạt động không, nhưng cho dù có cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhân dân. Vậy tôi gửi phản ánh này để có biện pháp xử lý để người dân yên ổn cuộc sống. Xin cảm ơn. /.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận