Phản ánh việc nhận phụ cấp sau chuyên trách

Ngày phản ánh: 23/11/2020
Địa điểm diễn ra: Tổ 4 .P., Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Kính chào các phòng ban trực thuộc tỉnh Cao Bằng - tôi nêu ý kiến phản ảnh này về việc chi trả phụ cấp sau chuyên trách cấp xã phường như sau : tôi theo tổ phường phục vụ phong trào từ năm 2013 tới nay. Và vừa rồi sau khi ghép gộp tổ thì tôi đã được thôi nắm giữ chức vụ cũ mà tôi đã từng nắm giữ cho đến nay, và đến 8h34p ngày 7/9/2020 chúng tôi được nhận thông báo đi tới UBND phường Sông Bằng để ký vào bảng chi trả phụ cấp cho các đồng chí sau chuyên trách nắm giữ các chức vụ ví dụ như “Đoàn Thanh niên, hội phụ nữ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn đội trưởng...v.v” ( có ảnh ở bên dưới ) và sau khi ký xong chúng tôi được nhận thông báo rằng sẽ có phụ cấp chi trả trước ngày 20/09/2020 nhưng tới nay chưa thấy có thông báo gì mới về việc chi trả phụ cấp đó. - bên cạnh việc chi trả chậm không có thông báo mới chính thức thì tôi và rất nhiều các đồng chí khác cũng có thắc mắc việc thời gian công tác để nhận phụ cấp : những người đã phục vụ 7 năm thì cũng có phụ cấp ngang bậc với các đồng chí có thời gian công tác 1 năm, vậy thì chúng tôi công tác lâu năm, cần gì phải khai báo rõ ngày nhận công tác để làm gì nữa ? Nếu như vậy thì cứ coi như 7 năm với 1 năm bằng nhau luôn chứ cần gì điều tra thời gian công tác ? Chúng tôi thấy điều đó là không thoả đáng. - điều cuối cùng làm chúng tôi cảm thấy rất bức xúc : các tổ lân cận sát tổ chúng tôi đã có thông báo đi nhận phụ cấp sau chuyên trách nhưng tổ chúng tô chưa có thông báo gì mới về việc đó, vậy cho hỏi chúng tôi có được hưởng nữa hay không ? Tổ 2 phường Sông Bằng ? Trách nhiệm không thông báo hoặc thông báo chậm cho nhân dân thuộc về ai và quy về ai ? - rất mong các cấp ban ngành trực thuộc vấn đề này giúp chúng tôi giải đáp và tháo gỡ để chúng tôi khỏi bị thiệt thòi. Chúng tôi không có chuyên môn cao nên có thể viết báo cáo này chưa được đúng với yêu cầu, nhưng đây là những tâm tư thắc mắc mà những người dân như chúng tôi đang bức xúc, mong được giải đáp và tháo gỡ !

Qua xem xét, thành phố Cao Bằng trả lời ông/bà về việc chi trả trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do sắp xếp tổ xóm theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng như sau: 1. Đối với việc chi trả trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác: Theo báo cáo của UBND phường Sông Bằng thì UBND phường Sông Bằng đã thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ cho những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do sắp xếp theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng (Đảm bảo theo đúng danh sách và số tiền các cá nhân đã ký xác nhận và niêm yết công khai đến người dân); Nếu ông/bà chưa nhận được trợ cấp theo danh sách và số tiền đã ký xác nhận, đề nghị ông/bà liên hệ với UBND phường Sông Bằng để nhận trợ cấp. 2. Đối với việc chi trả trợ cấp và xác nhận thời gian công tác để tính trợ cấp: - Tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND của HĐND quy định: “3. Điều kiện và chính sách hỗ trợ: 3.1. Người hoạt động không chuyên trách quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 điều này có thời gian công tác liên tục, không gián đoạn đến thời điểm có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc miễn nhiệm hoặc thôi bố trí công tác được hỗ trợ mức trợ cấp như sau: a) Từ đủ 05 năm công tác trở xuống được hỗ trợ 03 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc (không tính theo chức danh kiêm nhiệm); b) Từ năm thứ 06 trở đi, mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm ½ mức phụ cấp hàng tháng theo chức danh trước khi nghỉ việc. Trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ từ đủ 06 tháng trở lên thì tính tròn là 01 năm. Trưởng hợp tổng kinh phí hỗ trợ thấp hơn 01 tháng lương cơ sở thì được hưởng mức phụ cấp bằng 01 tháng lương cơ sở”. Tại danh sách niêm yết công khai gửi tới từng cá nhân xác nhận, có đầy đủ thông tin về thời gian công tác, hệ số phụ cấp trước khi nghỉ việc, mức lương cơ sở tại thời điểm nghỉ việc và công thức tính số tiền trợ cấp. Do ông/bà không ghi rõ chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc nên cơ quan chuyên môn không có căn cứ để giải thích rõ. - Tại Khoản 2, Hướng dẫn số 176/HD-SNV ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng có nêu: “2. Hồ sơ đề nghị: - Tờ trình và biên bản của UBND cấp xã. - Biên bản và danh sách đề nghị của xóm, tổ dân phố. - Bản khai cá nhân và kèm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc công nhận hoặc miễn nhiệm, thôi bố trí công tác để chứng minh quá trình công tác liên tục của cá nhân. Trường hợp cá nhân không có đủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh quá trình công tác liên tục thì cần xác nhận của ít nhất 02 người có cùng thời gian công tác.” Như vậy, việc kê khai chính xác thời điểm bắt đầu công tác và nghỉ công tác là cần thiết, là căn cứ để tính trợ cấp cho các cá nhân. Trên đây là ý kiến trả lời công dân của thành phố Cao Bằng về việc chi trả trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do sắp xếp tổ xóm theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận