Tranh chấp ranh giới thửa đất và cấp GCNQSDD

Ngày phản ánh: 20/11/2020
Địa điểm diễn ra: Yên Thổ, Bảo Lạc District, Cao Bang, Vietnam

Cho tôi hỏi hiện tại trên địa bàn Cao Bằng mình thủ tục tiếp nhận đo đạc thửa đất cấp GCNQSDD, giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất là do kiểm lâm phụ trách và quyết định hay do địa chính xã. Vừa rồi tôi có xin đơn tách thửa đất ra vp địa chính xã địa chính xã có trả lời cho tôi là, phải đợi kiểm lâm đồng ý mới tiếp nhận đơn. Với lý do đất đấy thuộc rừng phòng hộ, và cho tôi hỏi việc giải quyết tranh chấp ranh giới kiểm lâm phụ trách được và giải quyết được không. Và trình tự thủ tục xin cấp GCNQSDD, tách thửa đất. Tôi xin cảm ơn ạ

Phòng Tài nguyên và Môi trường cảm ơn ý kiến của công dân đã phản ánh . Liên quan đến thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách thửa đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành báo cáo số 254/BC-TNMT ngày 14/12/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm về việc trả lời phản ánh kiến nghị của công dân trên hệ thống kết nối người dân với chính quyền Cao Bằng.
TRẢ LỜI KẾT NỐI CAO BẰNG.pdf trả lời dân kết nối cao bằng.pdf trả lời dân kết nối cao bằng.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận