Đã hơn 2 tháng mà chưa nhận đc kết quả

Ngày phản ánh: 16/11/2020
Địa điểm diễn ra: xóm, Đông Giang 1,xã Nam Tuấn,huyệnHòa An, Cao Bằng, Vietnam

Phản ánh hơn 2 tháng rồi mà chưa nhận đc câu trả lời từ các cấp chính quyền. Con đường hằng ngày người dân vẫn đi lại hàng ngày,k thể đợi mãi như vậy đc. Nếu không giải quyết đc thì cũng mong sớm có câu trả lời để các hộ dân tìm phương án khác.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn nhận được phản ánh của ngươi dân ở xã Nam Tuấn. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn, huyện Hòa An xem xét xác minh, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Sau khi tiếp nhận thông tin Thường trực UBND xã Nam Tuấn đã tiến hành xác minh cụ thể như sau: - Thường trực UBND xã Nam Tuấn tiếp nhận thông tin, tiếp tục xác minh lần 2.( ngày 20/10/2020) Lần 1: Ngày 05 tháng 6 năm 2020 xóm Đông Giang 1 có ý kiến với Ủy ban nhân dân xã đề nghị giải quyết để giải phóng mặt bằng làm đường nội đồng tổ công tác Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn đã cử cán bộ đến địa điểm để xác minh ( có biên bản kèm theo). Qua xem xét các văn bản giấy tờ liên quan chỗ không giải phóng được mà xóm Đông Giang 1 thắc mắc là hộ gia đình đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà đường nội đồng của các xóm là do các xóm xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, góp công lao động, mua vật liệu. Ủy ban nhân dân xã đã cấp xi măng nhưng hộ dân không đồng ý giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn đề nghị xóm đông Giang 1 tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình ông Hoàng Văn Bào cùng gia đình hiến đất để con đường nội đồng hoàn thành. Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn xác minh vụ việc phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai Ngày 31 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn nhận được phản ánh của ngươi dân ở xã Nam Tuấn. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn, huyện Hòa An xem xét xác minh, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Sau khi tiếp nhận thông tin Thường trực UBND xã Nam Tuấn đã tiến hành xác minh cụ thể như sau: - Thường trực UBND xã Nam Tuấn tiếp nhận thông tin, tiếp tục xác minh lần 2.( ngày 20/10/2020) Lần 1: Ngày 05 tháng 6 năm 2020 xóm Đông Giang 1 có ý kiến với Ủy ban nhân dân xã đề nghị giải quyết để giải phóng mặt bằng làm đường nội đồng tổ công tác Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn đã cử cán bộ đến địa điểm để xác minh ( có biên bản kèm theo). Qua xem xét các văn bản giấy tờ liên quan chỗ không giải phóng được mà xóm Đông Giang 1 thắc mắc là hộ gia đình đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà đường nội đồng của các xóm là do các xóm xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, góp công lao động, mua vật liệu. Ủy ban nhân dân xã đã cấp xi măng nhưng hộ dân không đồng ý giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn đề nghị xóm đông Giang 1 tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình ông Hoàng Văn Bào cùng gia đình hiến đất để con đường nội đồng hoàn thành. Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn xác minh vụ việc phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận