khảo sát họ nghèo

Ngày phản ánh: 13/11/2020
Địa điểm diễn ra: xa vinh quý

t gửi phản ảnh 1 tuần rồi chưa thấy xử lí

Xin chân thành cảm ơn Quý công dân đã gửi thông tin và xin cảm phiền về việc chậm xử lý. Nội dung yêu cầu của Quý công dân đã được chuyển đến UBND huyện Hạ lang xem xét và chúng tôi sẽ đôn đốc để đảm bảo thời hạn, tiến độ. Xin cảm ơn Quý công dân đã quan tâm và chúc Anh/ Chị mạnh khỏe

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

nông văn nam

tại bắc vọng

Gửi ngày 18/11/2020 15:28