Ngân hàng Chính sách xã hội: chính sách vay dành cho vay vốn cho hộ nghèo

Ngày phản ánh: 11/11/2020
Địa điểm diễn ra: Bế Văn Đàn, quảng hòa,cao bằng

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.Gia đình tôi muốn vay ngân hàng chính sách xã hội, để phát triển kinh tế.Nhưng gia đình tôi hỏi tổ trưởng, tổ vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội trả lời gia đình tôi là gia đình tôi khong có tài sản thế chấp.KHÔNG ĐƯỢC VAY.Hỏi bí thư đoàn xã thì được câu trả lời là : CUỐI NĂM KHÔNG CÓ VỐN, KHÔNG GIẢI NGÂN.vậy gia đình xin hỏi ngân hàng chính sách câu trả lời của bí thư đoàn xã và tổ trưởng tổ vay vốn có đúng không?????.xin kết nối cao bằng hãy trả lời cho gia đình tôi 1câu trả lời đúng nhất.Gia đình tôi xin cảm ơn.!!!!!.

Ngân hành chính sách - Xã hội huyện Quảng Hòa đã tiến hành xác minh sự việc và trả lời như sau: Theo quy định của nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/200 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác khi vay vốn không phải thế chấp tài sản, trừ các tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Riêng đối với hộ nghèo được miễn lệ phí lamg thủ tục hành chính trong việc vay vốn. Tại văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng Giám đốc Ngân hành Chính sách xã hội Việt Nam, Hộ nvay không phải thế chấp và được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét, lập danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã. Do đó: 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng chính sách xã hội cung cấp. Tuy nhiên, qua xác minh của NHCSXH, hiện nay gia đình ông Triệu Văn Êm (đại diện người đúng tên vay là bà Hà Thị Kim) đang còn dư nợ tại NHCSXH huyện Quảng Hòa với số tiền là 20.000.000 đồng./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận