Không cơ quan nào quan tâm

Ngày phản ánh: 08/11/2020
Địa điểm diễn ra: Tân An, Tân Giang, Cao Bằng, Vietnam

Đoàn công tác thành lập được 1 năm rồi mà không thấy giải quyết cho nhân dân, không có cơ quan nào quan tâm đến quyền lợi của 14 hộ dân. Việc trả công khai phá cho 1 hộ gia đình sao khó thế, các hộ gia đình đóng góp để trả cũng được mà. 1 năm rồi mà đoàn công tác không thấy mặt đâu. Nhân dân biết kêu vào đâu, kính mong UBND tỉnh quan tâm và sớm giải quyết.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hứa Kiền

Không biết UBND tỉnh, các cán bộ liên quan đến việc này có biết tâm trạng của các hộ dân hay ko, những cán bộ công chức đang có chức năng nhiệm vụ để giải quyết việc này năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Gửi ngày 13/11/2020 14:29