Cái gọi là xã hội hóa giáo dục

Ngày phản ánh: 07/11/2020
Địa điểm diễn ra: Unnamed Road, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng, Vietnam

Xã biết chia quá

Cảm ơn anh Trọng đã cung cấp thông tin. Tuy nhiên ý kiến của anh chưa đầy đủ nội dung yêu cầu, để đủ điều kiện chuyển xử lý, đề nghị anh làm rõ nội dung yêu cần và vấn đề cần phản hồi. Xin trân trọng cảm ơn và thành thật xin lỗi về sự chậm trễ trong phản hồi!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận