khảo sát hộ nghèo

Ngày phản ánh: 06/11/2020
Địa điểm diễn ra: xã vinh quý huyện hạ lang tỉnh cao bằng

tại xã vinh quý huyện hạ lang. quá trình khảo sát hộ nghèo có tình trạng cán bộ công chức xã bao che cho 1 số hộ gia đình để hộ đó nằm trong danh sánh hộ nghèo bằng hình thức k chấm điểm hoặc chấm điểm thấp trong phiếu B (phiếu chấm điểm rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo) để phiếu chấm điểm dưới 120 điểm. tôi biết chủ trương của tỉnh là giảm nghèo theo tiêu chí của tỉnh để dc hỗ trợ của nhà nước theo tỉnh nghèo. nhưng tôi thấy bất công có hộ gia đình kinh doanh buôn bán chăn nuôi đầy đủ hết tất cả vẫn là hộ nghèo(cán bộ công chức xã trực tiếp chấm điểm thông qua thông tin hộ gia đình cung cấp) còn 1 số hộ thì chỉ làm nông ít đất đai. cps năm k đủ ăn lại thoát khỏi hộ nghèo. vì là tình làng nghĩa xóm lại có thêm ô dù ở trên chống đỡ nên k hộ nào giám lên tiếng phản ánh. nên tôi gửi phản ảnh này mong lãnh đạo tỉnh xác minh sự việc và thành lập đoàn thanh kiểm tra trạ tại xã vinh quý để những hộ còn khó khăn (có hộ gia đình tôi) nhận được các chế độ chính sách của nhà nước. tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày 18 /11/2020 Ủy ban nhân dân xã Vinh Quý nhận được phản ánh của Công dân Nông Văn Nam từ hệ thống thông tin điện tử kết nối Cao Bằng. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân xã Vinh Quý xin trả lời như sau: Thực hiện kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang về tập huấn, tổ chức thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020 trên địa bàn huyện Hạ Lang. Căn cứ Thông số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6//2016 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/10/2020 về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn xã Vinh Quý, phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phụ trách các xóm để thực hiện hỗ trợ các xóm chấm điểm hộ nghèo theo đúng quy trình (quá trình chấm điểm thực hiện theo đúng các bước rà soát hộ nghèo hàng năm như trong thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – thương binh và Xã hội). Qua xác minh tại xã Vinh Quý có 01 công dân tên Nông Văn Nam cư trú tại xóm Khum Đin ( phân xóm Rung Ry) và hộ gia đình của công dân vẫn đang thuộc diện hộ nghèo và bản thân ông xác nhận không được phản ánh thông tin lên trang hệ thống kết nối Cao Bằng (Có biên bản của Ban thanh tra nhân dân kèm theo). Ủy nhân dân xã không liên hệ được với số điện thoại 0823600024 được ghi trong thông tin phản ánh, vì vậy các nội dung phản ánh trên là thiếu căn cứ, có mục đích gây hoang mang dư luận và bất đồng trong nội bộ nhân dân. Nếu công dân muốn làm rõ thêm đề nghị công dân gửi phản ảnh với đầy đủ nội dung kèm theo. Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân xã Vinh Quý đối với phản ánh của công dân./.
2020-12-02-08-27-34-01.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận