Hỏi về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức xin nghỉ việc năm 2020

Ngày phản ánh: 01/11/2020
Địa điểm diễn ra: Unnamed Road, Quang Trung, Hòa An, Cao Bằng, Vietnam

Cho tôi hỏi, tôi trước đây làm trưởng công an xã tháng 8/2020 tôi đã viết đơn nghỉ việc do thực hiện đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã hiện nay tôi đã được thanh toán tiền nghỉ chế độ 108 của chính phủ, còn theo nghị quyết 31/2020 của HDND tỉnh tôi thuộc diện đối tượng quy định trong nghị quyết 31. Vậy tôi và các trường hợp xin nghỉ lúc nào được thanh toán tiền theo nghị quyết 31?

Ngày 18/11/2020, Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng (việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức dôi dư của cấp xã mỗi năm 02 đợt vào giữa năm và cuối năm (khoảng tháng 6 và tháng 11 hằng năm). Khi có văn bản triển khai về thời điểm cụ thể xét duyệt của Sở Nội vụ, thì Phòng Nội vụ sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện Hòa An tổng hợp danh sách các đối tượng theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hầu Văn Báo

Đưa ra trang này làm cái gì? K có phản ánh j cả cả đội ngũ cán bộ kém, từ tỉnh đến cơ sở. Sách dép mà học hởi Bác kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, k sắp xếp được các vị trí khác giải quyết chế độ cũng k theo quy định

Gửi ngày 10/11/2020 14:20