Làm đường Phường Duyệt Trung

Ngày phản ánh: 28/10/2020
Địa điểm diễn ra: Tổ 5 Duyệt Trung, TP Cao Bằng

Đề nghị UBTP Cao Bằng xúc tiến nhanh việc làm đường đi vào tổ 5 phường Duyệt Trung Đã cấm đường từ ngày 10/10 nhưng đến nay chưa đổ được 1 m bê tông nào Làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, không vận chuyển được thức ăn chăn nuôi, không bán được lợn, châu bò. Các doanh nghiệp trên địa bàn do không có đuòng giao thông nên đã gần một tháng nay không thuê lao động, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con Kính đề nghị UBND thành phố giả quyết sớm

UBTP Cao Bằng hiện vẫn đang xúc tiến thi công, dự kiến đến 25/11/2020 thông xe.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Dân

Cho tôi hỏi sao bài của tôi chưa được đăng vậy

Gửi ngày 01/11/2020 07:39