Giấy khai sinh

Ngày phản ánh: 22/10/2020
Địa điểm diễn ra: Bản Nà Lần, Xã Chu Trinh, Chu Trinh, Hòa An, Cao Bằng, Vietnam

Tôi xin hỏi muốn cấp lại giấy khai sinh cần những thủ tục gì? Mà tôi k hiểu ra ub xã gặp cán bộ hộ tịch hỏi lấy chứng minh nhân dân với hộ khẩu trong khi đó hộ khẩu tôi vừa đổi sổ năm 2018 lại ghi dân tộc nùng mà chứng minh thư tôi làm từ năm 2004 là dân tộc tày.tôi ra ub xã 3 ngày liên tục cán bộ hộ tịch đòi lấy hết bằng cấp ra đối chiếu với chứng minh thư bô mẹ tôi ra đối chứng cuối cùng.bảo về nhà trước có gì gọi sau vậy tôi xin hỏi tôi cần thủ tục gì nữa để đc cấp lại giấy khai sinh?

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận