Xin đề nghị xem xét việc chi trả tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày phản ánh: 17/10/2020
Địa điểm diễn ra: QL34, Cao Bằng, Vietnam

Kính chào "Kết nối Cao Bằng" tôi xin có một ý kiến như sau: Năm 2015 tôi có làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất (sang đất ở) và được Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh(cũ) cho phép, tôi đã làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, được Phòng TN&MT huyện Trà Lĩnh hoàn thiện hồ sơ và báo số phí mà tôi phải nộp là: 37 204 000 đồng. Tôi đã nộp đầy đủ theo quy định của nhà nước với Chi cục Thuế huyện Trà Lĩnh. Nhưng mãi về sau tôi mới được biết Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014) quy định tại Điều 11, khoản 1,...hộ tôi thuộc diện được miễn phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do điều kiện tôi công tác xa nhà nên không biết được thông tin Chi cục Thuế huyện Trà Lĩnh có trả lại cho một số hộ thuộc diện được miễn phí chi trả khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất vào năm 2016, 2017.(Do nghị định đã có hiệu lực thi hành, nhưng việc triển khai Nghị định chưa được kịp thời). Cho đến ngày 04/10/2020 tôi có viết giấy đề nghị Phòng TN&MT huyện Trùng Khánh xem xét và được Phòng TN&MT huyện trả lời là: Giai đoạn Chi cục Thuế huyện Trà Lĩnh trả lại cho các hộ dân năm 2016, 2017; hộ tôi không có hồ sơ xin yêu cầu trả lại tiền (do tôi không biết được thông tin như tôi đã nêu ở trên?) và nay đã sáp nhập huyện nên Chi cục Thuế không thể lập được chứng từ trả lại tiền. Vậy tôi xin các cấp có thẩm quyền xem xét và giải đáp ạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Bế Quốc Cường - Điện thoại: 0919 456 826

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Bế Quốc Cường

Xử lý phản ánh của công dân quá chậm!

Gửi ngày 25/12/2020 20:21