Dien tích tự nhiên của tỉnh cao bằng

Ngày phản ánh: 08/10/2020
Địa điểm diễn ra: Tỉnh cao bằng

Tôi muốn tìm hiểu về diện tích tự nhiên của tỉnh cao bằng nhưng qua nhiều kênh thông tin chính thống tôi thấy số liêij khác nhau. Ví dụ: trang tntmcaobang.gov.vn thì 6.690,72 km2; trang caobang.gov.vn thì 6.703,42 km2; niên giám cao bằng 2018 thì 6.702,6 km2 Vậy có thể xin số liệu chính xác ở đâu?

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận