Lĩnh vực thuế

Ngày phản ánh: 14/09/2020
Địa điểm diễn ra: Tp cao bằng

Iiiiiiiiiiij

Phản ánh của ông bà trùng với ý kiến trước Tổ xác minh đã chuyển Cục thuế tỉnh xem xét

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận