Lĩnh vực thuế

Ngày phản ánh: 14/09/2020
Địa điểm diễn ra: Tp cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ngày 28/5/2029 tôi đến kê khai nộp thuế chuyển mục đích đất, trên giấy hẹn là 5 ngày làm việc nhưng đến giờ này tôi chưa nhận được kết quả nộp thuế. 1 bộ hs mà giải quyết đến gần 4 tháng chưa xong, gây bức xúc khong thể chấp nhận đc. Rất mong các cấp quan tâm

Phản ánh của ông bà trùng với ý kiến trước Tổ xác minh đã chuyển Cục thuế tỉnh xem xét

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận