lĩnh vực thuế

Ngày phản ánh: 14/09/2020
Địa điểm diễn ra: TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

ngày 28/5/2020 tôi đến bộ phận thuế của một cửa UBND TP Cao Bằng kê khai nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất hs tên Nông Hoàng Anh - Đặng Lê Vân. Theo giấy hẹn là 5 ngày làm việc tôi sẽ được nhận kết quả, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được kết quả nộp thuế. Gia đình tôi chuyển mục đich đất là để xây nhà trong năm nay, vậy mà hơn 3 tháng vẫn chưa được nộp tiền thuế làm gđ tôi lỡ hết mọi kế hoạch. Rất mong UBND TP Cao Bằng xem xét

Trả lời: Ngày 28/5/2020 Bộ phận thuế tại một cửa liên thông hiện đại UBND Thành phố Cao Bằng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tên người nộp thuế trên hồ sơ: Nông Hoàng Anh - Đặng Thị Lê Vân do ông Nông Hoàng Anh nộp.Thành phần hồ sơ gồm có: 1. Phiếu chuyển thông tin số 169/PC-TNMT ngày 21/05/2020 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (Bản chính) 2. Quyết định số1072/QĐ-UBND ngày 20/05/2020 của UBND Thành phố Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Bản chính) 3. Hộ khẩu, CMND (photo công chứng 02 bản) 4. Đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất (01 bản) 5. Tờ khai tiền sử dụng đất (03 bản) Trong ngày 28/05/2020 Bộ phận trước bạ Chi cục thuế thành phố tiếp nhận bộ hồ trên và ngày 29/05/2020 phân hồ sơ cho cán bộ nhập vào hệ thống quản lý trước bạ đề tính thuế ( Tiền sử dụng đất) trong quá trình nhập hồ sơ để tính thuế phát hiện giữa phiếu chuyển số 169/PC-TNMT ngày 21/05/2020, Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất số: 1072/QĐ-UBND ngày 20/05/2020 có sự khác nhau (độ chênh cao không giống nhau) Ngày 02/06/2020 bộ phận trước bạ Chi cục thuế thành phố bàn giao lại bộ hồ sơ trên cho cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường Thành phố để sửa lại phiếu chuyển nhưng đến ngày 11/09/2020 Bộ phận thuế tại một cửa liên thông hiện đại UBND Thành phố Cao Bằng mới nhận lại bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất gồm Phiếu chuyển thông tin số 331/PC-TNMT ngày 07/09/2020 của UBND thành phố Cao Bằng để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (Bản chính). Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND Thành phố Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Bản chính) từ phòng Tài nguyên – môi trường thành phố Cao Bằng tên người nộp thuế trên hồ sơ: Nông Hoàng Anh – Đặng Thị Lê Vân. Ngày 14/09/2020 bộ phận trước bạ Chi cục thuế thành phố đã hoàn thiện hộ sơ và tính Thuế (Tiền sử dụng đất) và đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất số LPTB2020301 – TK0004744/TB-CCT. Ngày 16/09/2020 Bộ phận trước bạ Chi cục thuế thành phố bàn giao Thông báo nộp tiền sử dụng đất (04 thông báo) cho bộ phận thuế tại một cửa liên thông hiện đại UBND Thành phố Cao Bằng để trả hồ sơ cho ông (bà) Nông Hoàng Anh - Đặng Lê Vân.
373 CCT-NVQLT Vv giải quyết thủ tục HC đối với kê khai nộp thuế chuyển mục đích SDĐ.pdf 373 CCT-NVQLT Vv giải quyết thủ tục HC đối với kê khai nộp thuế chuyển mục đích SDĐ.pdf 373 CCT-NVQLT Vv giải quyết thủ tục HC đối với kê khai nộp thuế chuyển mục đích SDĐ.pdf

Đánh giá

4
Đánh giá trung bình
1 đánh giá
100%
Rất hiệu quả
0%
Hiệu quả
0%
Không hiệu quả
0%
Vô ích

Đánh giá của bạn:  

Bình luận