Chưa thấy tổ rà soát xuống làm việc

Ngày phản ánh: 11/09/2020
Địa điểm diễn ra: Tân An, Tân Giang, Cao Bằng, Vietnam

Quyết định 1797 ngày 21/10/2019 của UBND Tỉnh đã được một năm nhưng chưa thấy tổ rà soát xuống làm việc với ông Tô Quang Hữu, tổ khu phố và các hộ dân

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hứa Kiền

02 tháng rồi vẫn thấy dẫm chân tại chỗ

Gửi ngày 06/11/2020 07:25

Hứa Kiền

Thời gian phản ảnh đã lâu mà không thấy giải quyết. Chẳng lẽ nhà nước bó tay.

Gửi ngày 04/11/2020 03:51