chế độ chính sách

Ngày phản ánh: 11/09/2020
Địa điểm diễn ra: xã phan thanh

tôi xin nghỉ phó trưởng công an xã theo đề án của bộ công an, đưa công an chính quy xuống đảm nhận vị trí trưởng công an xã. từ ngày 01/7/2020 nay ubnd huyện thông báo. hỗ trợ 108. còn những khoản khác không thấy nhắc đến. tôi xon hỏi căn cứ theo nghị quyết số 31-2020/NQ-HDND cao bằng ngày 17/72020 có áp dụng cho chúng tôi không??? nếu ko áp dụng thì lý do là gì?? trong khi chúng tôi cống hiến gần chục năm khi về được hỗ trợ nghỉ 108.

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HDND quy định như sau: "1. Đối tượng áp dụng a) …. Trưởng Công an cấp xã dôi dư do bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn. b) Những đối tượng thuộc diện dôi dư nêu trên, đã nghỉ công tác trước thời điểm Nghị quyết này được ban hành vẫn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này." Căn cứ quy định trên, nếu bạn là Trưởng Công an xã được bố trí đảm nhiệm Phó Trưởng công an xã và xin thôi việc từ tháng 7/2020 thì bạn thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HDND. Hiện nay, Sở Nội vụ đang xin ý kiến của các cơ quan có liên quan để trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 31/2020/NQ-HDND.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Lê Công Bằng

Thật ra kết nối cao bằng k giải quyết dc j

Gửi ngày 20/10/2020 15:09

hoàng hiếu

cảm ơn kết nối cao bằng đã cho e câu trả lời.( ko thì ko biết hỏi ai) mong rằng sẽ thực hiện sớm cho chúng e đc nhờ.

Gửi ngày 07/10/2020 13:33

hoàng hiếu

admin cho hoie thời hạn trả lời công dân là khi nào?????? và thời gian trả lời là bao lâu. sao đá qua, đá lại chẳng thấy ai trả lời cho e vậy.

Gửi ngày 28/09/2020 02:40