Đỗ xe giỏi quá! Đường của Riêng nhà cái anh tài xế oto này à?

Ngày phản ánh: 09/09/2020
Địa điểm diễn ra: Quốc lộ 3 Cũ, Đề Thám, Cao Bằng, Việt Nam

Rất bức xức Ảnh hưởng ATGT

Cảm ơn ý kiến phản ánh, Lực lượng chức năng của phường đã xử lý theo quy định.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận