Chính sách

Ngày phản ánh: 24/08/2020
Địa điểm diễn ra: Khu 3 thị trấn Bảo lạc huyện Bảo lạc tỉnh cao bằng

Theo như phản ánh của tôi từ ngày 8/8/2020 đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào đến xác thực và trả lời. Vì vậy tôi đăng lại để cơ quan có thẩm quyền làm rõ giúp tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn

Ngày 24/8/2020 Ủy ban nhân dân Thị trấn nhận được phản ánh kiến nghị của công dân qua hệ thống “ Kết nối Cao Bằng” với nội dung liên quan đến thông báo số 48/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thị trấn Bảo Lạc về thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ đối với nhóm đối tượng II trên địa bàn thị trấn. UBND Thị trấn báo cáo kết quả xác minh, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân qua hệ thống “Kết nối Cao Bằng”, cụ thể như sau: Sau khi nhận được Phản ánh, kiến nghị trên hệ thống “ Kết nối Cao Bằng”, ngày 26/8/2020 UBND Thị trấn đã tổ chức xác minh phản ánh, kiến nghị của công dân Tại gia đình Bà Nông Thị Niên – Tổ dân phố 4, Thị trấn Bảo Lạc, thành phần tham gia gồm có: Công chức Văn hóa – xã hội phụ trách thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ; công chức Văn phòng – thống kê, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 và bà Nông Thị Niên. Nội dung phản ánh, kiến nghị như sau: “Theo thông báo số 48/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thị trấn Bảo Lạc về thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ đối với nhóm đối tượng II trên địa bàn thị trấn. Bà Nông Thị Niên là hộ kinh doanh buôn bán chưa từng làm việc nhà nước, mà nhận được thông báo của UBND thị trấn với lý do không được hưởng theo Nghị Quyết 42/NQ-CP: CÓ LƯƠNG HƯU. Vì vậy tôi kính mong cơ quan chức năng làm rõ về vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn!” Sau khi nghe qua nội dung phản ánh, kiến nghị trên hệ thống: “kết nối Cao Bằng”, ý kiến đóng góp của Bà Nông Thị Niên và các thành viên tham dự, buổi làm việc đạt kết quả như sau: Thứ nhất, Vấn đề nhầm lẫn thông tin lí do: “ Có lương hưu” trong thông báo số: 48/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thị trấn Bảo Lạc đã được UBND Thị trấn làm rõ và sửa lại thông tin với Bà Nông Thị Niên vào ngày 24/6/2020. Thứ hai, Bà Nông Thị Niên – Tổ dân phố 4 xác nhận không được đăng tải và không được nhờ bất kỳ ai đăng tải nội dung phản ánh lên hệ thống “ Kết nối Cao Bằng” như đã nêu ở trên. Trên đây là kết quả xác minh, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân trên hệ thống “Kết nối Cao Bằng”, (có kèm theo biên bản làm việc ngày 26/8/2020 tại Nhà riêng Bà Nông Thị Niên – Tổ dân phố 4).
cv tra loi phan anh ketnoi cb nong thi nien tdp 4.pdf cv tra loi phan anh ketnoi cb nong thi nien tdp 4.pdf received_633641480919972.jpeg cv-tra-loi-phan-anh-ketnoi-cb-nong-thi-nien-tdp-4.pdf cv tra loi phan anh ketnoi cb nong thi nien tdp 4.pdf cv tra loi phan anh ketnoi cb nong thi nien tdp 4.pdf cv tra loi phan anh ketnoi cb nong thi nien tdp 4.pdf 118121045_633641494253304_269240196287416397_n.jpg cv tra loi phan anh ketnoi cb nong thi nien tdp 4.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nông Văn Phài

Vấn đề quan trọng là bà Niên có được hỗ trợ hay không.Có cần phải xin lỗi bà Niên hay không, còn ai là người. đưa tin không thành vấn đề miễn là đưa tin một. Cách trung thực là đáng cám ơn.

Gửi ngày 03/09/2020 16:31

Nông Văn Phài

Vấn đề quan. trọng là bà Niên có dược hỗ trợ không.Vấn đề thứ hai là có cần xin lỗi bà Niên. hay không ,còn ai là người đưa tin không quan trọng miễn là đưa tin trung thực,dáng được cám ơn.

Gửi ngày 03/09/2020 16:20

Nông Văn Phài

Vấn đề quan trọng là bầ Niên có được hỗ trợ hay không.Vấn đề thứ hai là có cần xin lỗi bà Niêm hay không còn ai là người phản ảnh không thành vấn đề vấn đề phản ảnh trung thực là đáng hoan nghênh.

Gửi ngày 03/09/2020 16:08

Nông Văn Phài

Vấn đề có được hỗ trợ cho bà Niên hay không mới là quan trọng.có cần xin lỗi bà Niên hay không là vấn đề thứ hai

Gửi ngày 03/09/2020 15:59