Đền Bù không hợp lyd

Ngày phản ánh: 23/08/2020
Địa điểm diễn ra: Phường sông hiến

Ban giải phóng mặt bằng thu hồi đất bờ kè sông hiến lấy đất và trích đo năm 2020 nhưng đền bù dân theo giá của năm 2019 mà ko phải năm 2020

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận