Đây có phải là nộp Thuế cho nhà nước không?

Ngày phản ánh: 23/08/2020
Địa điểm diễn ra: Cao Thăng- Trùng Khánh - Cao Bằng

UBND xã Cao Thăng thu thuế quán tạp hóa nhỏ lẻ như vậy đúng hay sai?

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nguyễn thị Mỵ

Xin trân thành cảm ơn ạ

Gửi ngày 25/08/2020 21:42
Trả lời từ chính quyền
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao thu ngân sách nhà nước năm 2020 của UBND huyện Trùng Khánh . UBND xã chủ động phối kết hợp với các đơn vị Ủy nhiệm thu thuế như : Bưu điện huyện, chi cục thuế huyện,do quy định cửa nhà nước thay đổi đối với cán bộ thuế đi thu thuế nhưng không dduocj sủ dụng hóa đơn cấp cho người dân trực tiếp do vậy cán bộ thuế phối hợp với UBND xã dùng phiếu tạm thu của UBND xã cấp cho người dân nọp thuế, sau đó phân loại các khoản thu từ người nộp thuế và nộp vào ngân hàng PTNT huyện Trùng khánh ( có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) gửi cho người nộp thuế đầy đủ.