Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh cao bằng

Ngày phản ánh: 13/08/2020
Địa điểm diễn ra: Unnamed Road, TT. Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng, Vietnam

Khuyến nông khuyến lâm xã tuy là không chuyên trách nhưng là 1 mảng riêng liên quan đến nông nghiệp. Nghị quyết 27 của HĐND Tỉnh còn quy định khuyến nông xã trung cấp hưởng hệ số 0,93; đại học hưởng hệ số 1,17. Tuy nhiên nghị quyết 30 của HĐND tỉnh gộp chung khuyến nông và thú y xã vào làm 1 không tăng hệ số hưởng lại còn giảm về 0,8 giống các không chuyên trách các đoàn thể. Các đoàn thể còn có trưởng đoàn thể nên phó ít việc. Còn khuyến nông mảng riêng nhiều việc. Còn tiêm phòng nứa. Dịch hại ... đề nghị ủy ban tỉnh giữ nguyên và tăng mức phụ cấp cho khuyến nông kiêm thú y xã.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Lê Công Bằng

Nghị quyết 27 chưa ổn định. Lại nghị quyết 30. Rồi sở nội vụ ra công văn hướng dấn thực hiện. Nghị quyết hội đồng không có quyết định của ủy ban tỉnh vấn thực hiện đc à

Gửi ngày 05/12/2020 21:03

Lê Công Bằng

Còn đủ mà đá

Gửi ngày 14/09/2020 12:23

hoàng hiếu

đá đi đá lại cuối cùnh thì ông nào trả lời vậy?????

Gửi ngày 13/09/2020 08:08