Vườn hoa trung tâm

Ngày phản ánh: 04/08/2020
Địa điểm diễn ra: Nhà thiếu nhi Kim Đồng

Nhiều đinh và dây thép của đơn vị quảng cáo

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nghiêm túc tiếp thu phản ánh của người dân về tình trạng các đơn vị tổ chức sự kiện tại Vườn hoa Trung tâm Thành phố làm vương vãi đinh, dây thép và các loại vật liệu... làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trương, mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, khi ban hành văn bản chấp thuận địa điểm tổ chức các chương trình, sự kiện tại Vườn hoa Trung tâm Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, kiên quyết không để xảy ra sự việc tương tự như phản ánh của người dân. Đồng thời sẽ giao cơ quan chuyên môn thực hiện giám sát, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Trân trọng./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận