lần thứ 3

Ngày phản ánh: 11/07/2020
Địa điểm diễn ra: 8 Phố Kim Đồng, Sông Bằng, Cao Bằng, 270000, Việt Nam

chưa sử lý được

Ngày 20/7/2020 UBND phường Sông Bằng tiến hành làm việc với ông Hồ Tuấn và yêu cầu ông tự tháo dỡ phần hàng rào bằng tôn sắt. Hiện tại, qua kiểm tra, ông Hồ Tuấn đã tháo dỡ phần hàng rào nêu trên, trả lại bờ kè thông thoáng cho người dân có thể đi lại.
z1995957554606_cb54da51061e3a33c3179ab449af84ad.jpg z1995957554606_cb54da51061e3a33c3179ab449af84ad.jpg

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận