Phản ánh về ban y tế

Ngày phản ánh: 06/07/2020
Địa điểm diễn ra: Trạm xã sóc hà

Tại trạm y tế xã sóc Hà có đồng chí tiêm phòng cho trẻ em không tôn trọng dân tộc ít người còn la mắng cha mẹ trẻ em tôi yêu cầu các ban nghành hãy xem xét và xử lý và yêu cầu làm bản kiểm điểm về vấn đề mà tôi đã nêu trên.

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng thành lập đoàn kiểm tra phản ánh của công dân. Nội dung chi tiết trong tài liệu gửi kèm phản ánh này Trân trọng cảm ơn ý kiển phản ánh của công dân
Tiêm chủng tại Sóc Hà.pdf Tiêm chủng tại Sóc Hà.pdf Tiêm chủng tại Sóc Hà.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận