Đất đai

Ngày phản ánh: 23/06/2020
Địa điểm diễn ra: Ngọc côn

Cho tôi xin hỏi đất của nhà tôi từ năm 1982 ông bà bỏ hoang. do ông bà không hiểu biết nen không cho vào bìa đỏ.rồi đến năm 2000 ông bà lại canh tác và xây nhà ở nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết làm thủ tục cấp bìa đỏ như thế nào do tôi không hiểu biết.vay tôi kính mong co quan ban nghành hướng dẫn giúp để tôi xin cấp bìa

UBND xã Ngọc Côn tiếp thu phản ánh của công dân. Tuy nhiên phản ánh của công dân chưa đầy đủ thông tin để UBND xã xem xét giải quyêt.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

phantuân

Đề nghi công dân lên xã gặp công chức địa chính đc hướng dẫn.

Gửi ngày 01/08/2020 13:18

ABC

Mong ubnd xa xem xét và có hướng giải quyết cho gia đình tôi

Gửi ngày 17/07/2020 16:39