Dịch bệnh lợn

Ngày phản ánh: 21/06/2020
Địa điểm diễn ra: Unnamed Road, Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng, Vietnam

Trên xã em đang có dịch bệnh không biết bệnh gì đang diễn ra và có lay lam Triệu trứng khó thở, không ăn, ... Sau một ngày rồi chết. Lợn chết thấy mũi chảy ra máu Em mong cơ quang công an điều tra, và tìm cách phòng chống dịch bệnh lây lam Dịch bệnh lợn đang diễn ra tại xã xã Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Vừ A Sềnh

Mong hãy làm rõ về dịch bệnh lợn và tình cách phòng chống để cho dịch không lây lam ra nữa Làm việc này càm sớm càng tốt ạ

Gửi ngày 21/06/2020 20:15