Phản ánh về đất làm nhà trường

Ngày phản ánh: 19/06/2020
Địa điểm diễn ra: Nà nỏi xã Lang Môn huyện Nguyên Bình

Tôi cho nhà trường và chính quyền cấp xin tôi một mảnh đất làm nhà trường ,để xây dựng nhà trường cho con em đi học và cho cô giáo có chỗ ăn dậy học sinh, nhưng tôi thấy nhà trường và nhà nước chẳng biết ơn và chẳng quan tâm đến gia đình tôi nữa ,tôi thấy xã hội chỉ lợi dụng tôi và lấy những gì của tôi có để làm dầu thôi, khi tôi bị nạn xã hội bỏ rơi tôi vậy thử hỏi tôi ,tôi giúp xã hội thì tôi được lợi ích Gì, bây giờ tôi xin phản ánh như vậy, và Xin pháp luật và chính quyền xem xét

ngày 22 tháng 6 năm 2020 sau khi nhận được đơn phản ánh . UBND xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh. có biên bản làm việc kèm theo.
Image_091.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận