Tiền trợ cấp covi19

Ngày phản ánh: 18/06/2020
Địa điểm diễn ra: Unnamed Road, Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng, Vietnam

Vì sao xóm chưa được tiền trợ cấp covi19 ạ

Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã ban hành Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2020. Giao kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện chi trả cho người dân. Hiện nay UBND các xã, thị trấn đang thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân được thụ hưởng chính sách do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận