về việc đóng góp tự nguyện

Ngày phản ánh: 15/09/2023
Địa điểm diễn ra: toàn tỉnh

Theo nghị quyết số 45/2006ND-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 tại điều 1 quy định là: quỹ đền ơn đáp nghĩa được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện.... nhưng tại sao Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện lại ra văn bản là các công chức, viên chức, người lao động lại hãy đóng góp 1 ngày lương?. và cơ quan lại bắt nộp 1 ngày lương và ủng hộ theo tinh thần tự nguyện thì không nhận. xin được giải đáp, xin cảm ơn!

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hoàng Triệu Ba

Cơ quan nào cũng thế, nộp thế dúng hay sai

Gửi ngày 20/09/2023 10:15
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Hoàng Triệu Ba đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!